CONFECCIÓ DE TELONS I CORTINES

Cortinatges de tot tipus
Telons petits i de gran format
Càmeres negres
Bambalines
Cames
Faldons
Telons de fons
Cortines americanes
Bambalinons
Ciclorames
Gobelins
Cortines insonoritzants
Cortines enrollables
Pantalles de projecció
Screens
Oscurants